O komentarjih

Komentarji vsebujejo mnenja bralcev in obiskovalcev. Komentarji in odgovori avtorja  so posebej označeni. Možnost komentiranja na spletni strani http://markopigac.blog.siol.net je namenjena spodbujanju javne debate, izmenjavi mnenj in odzivom na prispevke.

writing-2.jpg

Avtor si pridržuje pravico zavrniti objavo komentarjev ali delov komentarjev v primerih, ko so ti žaljivi, če spodbujajo kakršnokoli nestrpnost, so v nasprotju s predpisi v Republiki Sloveniji ali navajajo oziroma napotujejo na protipravna dejanja in ravnanja. Avtor spletne strani lahko tudi odloči o času in načinu objave posameznega komentarja.

Marko Pigac ne odgovarja za objavljena mnenja in komentarje bralcev na spletni strani http://markopigac.blog.siol.net.

  • Share/Bookmark